loper rond het gebouw
Herinrichting buitenruimte De Gruyter Fabriek
Project
Herinrichting buitenruimte De Gruyter Fabriek
Locatie
's Hertogenbosch
Opdrachtgever
BIM N.V.
Jaar ontwerp
2013-2014
I.s.m.
Bureau OSLO, Martien van Osch
Uitvoering
Heijmans
Jaar realisatie
2014-2015

In De Gruyter Fabriek in ’s-Hertogenbosch huizen meer dan 120 creatieve ondernemingen. De buitenruimte beslaat 28.000 vierkante meter, inclusief parkeerterrein, een kade en vijf binnenhoven. Blom&Moors maakte, in samenwerking met OSLO, een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte. Aan de basis van het ontwerp ligt de visie op de buitenruimte ‘De Gruyter Fabriek werkt buiten’ die tot stand kwam op eigen initiatief. Inmiddels is tweederde van de plannen gerealiseerd of in uitvoering. Stoer en stevig, genereus en gastvrij, royale groene gebaren en ruimte het onverwachte zijn de belangrijkste uitgangspunten uit de visie. De geschiedenis van de voormalige levensmiddelenfabriek blijft beleefbaar, door bijvoorbeeld aanwezige materialen zoals stelconplaten te hergebruiken en de relatie met het water in de industriehaven te versterken door groen en verblijfsplekken.

Het parkeerterrein heeft een regelmatige parkeerindeling gekregen, waarin op speelse wijze groenvakken zijn gespaard voor bestaande en nieuwe bomen (Gleditsia’s) en onderbeplanting. Er is ruimte gemaakt voor een brede wandel- en fietsloper die meerdere ingangen verbindt. Deze is uitgevoerd in langwerpige betonklinkers met ijzerdeeltjes in het oppervlak, waardoor de loper geleidelijk roestbruin verkleurt. Het patin dat ontstaat sluit aan bij de roestkleur van de stelconplaten op het terrein. Kleine paaltjes met verlichting begeleiden de route in de avond. Hagen van olijfwilg (Elaeagnus ebbingei) omzomen de buitenrand van het terrein. Ook in de winter blijft daardoor het groene beeld behouden.

Op diverse plekken op het terrein worden prikkelende vloerteksten opgenomen die specifieke zones duiden. Zo wordt de laad-los zone geduid door een kader met daarin de woorden LAAD LOS-LAAD GAAN, en zijn in een van de doorgangsstraten woorden als PAK IN-PAK UIT of PAK OP-PAK MEE te lezen. Op een andere plek worden de woorden KIJK OP-KIJK OM op het asfalt aangebracht om bezoekers rustiger te laten rijden.

Twee binnenhoven hebben een groen karakter. Berken die tot de dakrand reiken trekken het daglicht naar binnen en een onderbeplanting van verschillende zeggesoorten en rode duizendknoopjes zet het groen van de oever door naar deze buitenkamers. De route langs de kade wordt versmald en de oever krijgt bloeiende beplanting. Zitten en wandelen langs de kade wordt een aangenaam moment in de werkdag. Ook evenementen vinden plaats op dit grootste terras van Den Bosch. Op meerdere plekken komen lange banken en picknicktafels waar Gruyters elkaar kunnen ontmoeten, samen lunchen of even buiten kunnen werken. 

Het hele terrein zal worden voorzien van een door B&M ontworpen bewegwijzeringsysteem. Na realisatie van deze eerste fase volgt de inrichting van de ruimte rondom het voormalige directiegebouw en de distributiehallen waar nu PlantLab is gevestigd.

 

Lees ook De Gruyter fabriek werkt buiten!