SoliDrain Connect

Project
SoliDrain Connect
Opdrachtgever
Swaans Infra
Jaar ontwerp
2020
Uitvoering
Swaans Infra
Jaar realisatie
2021

De vraag naar terreinverhardingen voor het inrichten van klimaatadaptieve en natuurinclusieve leefomgevingen is groeiende. Swaans Infra biedt SoliDrain, een uniek modulair bestratingssysteem voor het ontharden en vergroenen van parkeer- en overstapplaatsen, rijbanen, routes en verblijfsplekken. Het is een integraal systeem van betonnen elementen, grasmengsel en bodempakket. Hittestress, droogte en wateroverlast worden beperkt door het vasthouden van water in de bodem te verbeteren en zo een koele, groene en waterrijke omgeving te realiseren.

SoliDrain Connect
SoliDrain Connect is het nieuwste product in de reeks, ontworpen door Blom&Moors voor Swaans Infra. De reeks grootformaat betonnen elementen heeft een hoogwaardige uitstraling en biedt veel ontwerpvrijheid en flexibiliteit. Door de uitgekiende formaten is de reeks niet alleen geschikt voor de realisatie van parkeerplaatsen, maar ook voor verblijfsplekken en routes op representatieve locaties zoals bijvoorbeeld in woonomgevingen, kantoor- en bedrijventerreinen of in het buitengebied. De reeks biedt een keur aan mogelijkheden tussen open en meer gesloten, waardoor de gewenste balans tussen infiltratie, beloopbaarheid en uitstraling afgestemd kan worden op de locatie.

Ontwerp
De elementen hebben een vriendelijke no-nonsense uitstraling. Kenmerkend is de grote variatie in de lengte van de afgeronde sleuven en de huid met de natuurlijke structuur van basalt. Door te variëren in de lengte van de sleuven ontstaat een levendig lijnenspel. In de subtiele profilering van de sleuven is een randje opgenomen dat als marker dient voor het aanbrengen van het bodempakket, de groeiruimte voor het gras en het uitvegen van het element. Want vergroenen is pas vergroenen als het gras ook groen blijft!

Website Swaans Infra / SoliDrain >>