Analyse 6 treinstations Deutsche Bahn

Project
Analyse 6 treinstations Deutsche Bahn
Locatie
Diverse steden Duitsland
Opdrachtgever
Deutsche Bahn
Jaar ontwerp
2016

Duitsland heeft een uitgebreid spoornetwerk met zo’n 5000 stations. In opdracht van Deutsche Bahn Station&Service ontvingen wij de vraag om door de ogen van reizigers te kijken naar het gebruik en de beleving van zes grote stations die op de nominatie staan voor een kwaliteitsimpuls. Dit zijn Frankfurt Hbf, Hamburg Altona, München, Augsburg, Magdeburg en Osnabrück.  Een aantal stations wordt binnenkort grootschalig verbouwd, andere ondergaan alleen een kleinschalige herinrichting. Bij al deze stations is de reizigersbeleving onder de maat.

Omdat DB zelf al een lijst met mogelijke maatregelen had samengesteld was de vraag tweeledig:
1: welke DB maatregelen zouden uitgevoerd moeten worden om de beleving van reis en verblijf te verbeteren
2: welke aanvullende verbeteringen adviseert Blom&Moors

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een analyse van de aanwezige kwaliteiten en karakteristieken en een grondige inventarisatie. We hebben hiervoor de stations op meerdere momenten bezocht, overdag en in de avond. De inventarisaties hebben betrekking op inrichtingselementen zoals zitmeubilair, reisinformatie, kiosken, automaten, beplanting en afvalvoorzieningen, en aanvullende aspecten zoals dag- en kunstlichtkwaliteit, materiaal- en kleurgebruik, kunst- en cultuuruitingen, onderhoud en reclame.

Advies
Dit onderzoek resulteerde in een uitgebreide reeks adviezen voor de zes stations. De meest tot de verbeelding sprekende kansen en voorstellen zijn tevens gevisualiseerd. We hebben schetsen en plattegronden gemaakt van de huidige situering van objecten en voorstellen gedaan voor verbetering. Daarbij is gebruik gemaakt van de door Blom&Moors ontwikkelde generieke lay-out principes voor de (her-)inrichting van perrons en andere stationsruimtes.

De adviezen richten zich zowel op de korte als lange termijn. Daarnaast zijn er “quick wins” aangegeven: direct uitvoerbare maatregelen die tegen lage kosten realiseerbaar zijn.  Mogelijk kunnen reizigers in de toekomst uitrusten in de zonnige Magdeburger Bahnhofsgarten of kijken naar kunst in de nu nog grauwe spoortunnel van Osnabrück.