Spoorpark Tilburg

Project
Spoorpark Tilburg
Locatie
Tilburg
Opdrachtgever
Stichting Spoorpark
Jaar ontwerp
2016-2018
I.s.m.
KruitKok landschapsarchitecten, Timmermans architecten
Uitvoering
Brouwers Groenaannemers, van de Bersselaar, Haasnoot
Jaar realisatie
2017-2019

Het Spoorpark is hét nieuwe stadspark in het centrum van Tilburg. Het terrein is ca. 7,5 ha groot en maakt deel uit van de Spoorzone die volop in ontwikkeling is. De dynamische groene ruimte wordt sinds de opening in de zomer van 2019 intensief gebruikt.
In opdracht van de Stichting Spoorpark heeft Blom&Moors in samenwerking met Kruitkok landschapsarchitecten het park ontworpen. Onze focus lag hierbij op de inrichtingselementen, waaronder pergola’s die de entree van het park vormen, twee bruggen, de zitranden en het zitmeubilair, de lichtmasten, poorten en hekwerken, de tribune en het waterplein.

Zie ook Spoorpark Tilburg Inrichtingselementen >>

Parkontwerp
Centraal in het park ligt een open weide, omgeven door een talud aan de noordzijde en een speelbeek aan de zuidzijde. De bestaande geluidswal maakt deel uit van het flauwe talud waar met bomen, bloemen, gras, paden en een tribune met zitranden een aangename verblijfsruimte is gemaakt. Aan de voet van het talud ligt de boulevard, de hoofdroute door het park. De speelbeek maakt deel uit van het watersysteem: een waterplein, speelbeek met helofytenfilter, vijver en wadi met buffercapaciteit voor regenwater uit de omgeving. Langs de speelbeek loopt de esdoornlaan, een groen decor van het park. Het watersysteem wordt geflankeerd door het spoorpad, parallel aan een bestaand spoorlijntje. Aan de westzijde wordt het berkenbos gehandhaafd, net als de monumentale bomen naast het talud. Het Spoorpark heeft twee hoofdentrees, aan de oost- en westzijde.

Een grensverleggend burgerinitiatief
In het kader van burgerparticipatie is in 2014 door de gemeente een regieteam in het leven geroepen om van het voormalige Van Gend en Loos terrein een plek te maken waar groen en leisure samen komen. Na een oproep aan de stad zijn uit de 82 inzenders 8 plannen geselecteerd die voldeden aan de ambitie op het gebied van ecologie, groen en water, voorzieningen voor recreatie en sport, cultuurhistorie en inpassing in de omgeving. De 8 indieners zijn nu de kwartiermakers van het park. Hun wensen vormden de input voor het ontwerp: Scouting Esjeeka, T-huis (horeca), De rits (kunstwerk), Outdoor Urban Sports park, BeweegR> (beachvolleybal en paramedisch centrum), Natuurlijk buiten spelen, Stadscamping en Levend water. Ook een groot open veld voor activiteiten is opgenomen, als ook mogelijkheden voor het bewegen van ouderen geïntegreerd.
Eind 2016 is het ontwerp inclusief kostenraming voorgelegd aan de gemeente. Begin 2017 zijn de budgetten toegekend en is de Stichting Spoorpark in het leven geroepen om het park te gaan realiseren en beheren. Zie www.spoorparktilburg.nlSpoorpark folder (7615 kb)