Slikken van Flakkee

Project
Slikken van Flakkee
Locatie
Goeree Overflakkee
Opdrachtgever
Verboon Maasland / Staatsbosbeheer
Jaar ontwerp
2016
I.s.m.
Robbert de Koning, landschapsarchitect
Uitvoering
Verboon Maasland, Damsteegt
Jaar realisatie
2017

Natuurgebied Sslikken van Flakkee, gesitueerd op Goeree-Overflakkee is een drooggevallen slikken- en schorrengebied dat zo´n 1500 hectare beslaat. Ter versterking van de natuurwaarden en uitbreiding van de recreatieve voorzieningen is Blom&Moors, samen met landschapsarchitect Robbert de Koning in het team van aannemer Verboon Maasland via een aanbesteding geselecteerd om vorm te geven aan de herinrichting.

“Slikkenstijl”
Om een herkenbaar eigen gezicht te geven aan het gebied en samenhang te creëren is een gebiedseigen stijl ontwikkeld voor alle inrichtingselementen. De uitgestrektheid van het landschap en de grillig gevormde natuur zijn de belangrijkste inspiratiebronnen voor de vormgeving.

De Slikkenstijl kenmerkt zich door speelse, grillige vormen in combinatie met robuust materiaalgebruik. Alle objecten zijn met dezelfde afgeschuinde houten palen van 9 bij 9 cm geconstrueerd. In de vormtaal wordt aansluiting gezocht bij het verticale karakter van het grillige opgaande riet en struweel, maar ook bij het horizontale karakter van de zigzag beweging in de ontmoeting van land en water. De reeks elementen heeft daardoor een grote herkenbaarheid waarmee de belevingswaarde van het gebied wordt vergroot.

Alle elementen voegen zich in het landschap, zijn stevig en eenvoudig geconstrueerd en veilig gedetailleerd en afgewerkt. Het natuurlijke beeld wordt tevens bereikt door toepassing van duurzame materialen met een terughoudende en natuurlijke uitstraling die op een fraaie manier verweren en verouderen.

Zitmeubilair en uitkijkpunten
Op diverse plekken in het gebied bevinden zich veilige uitkijkplekken, soms voorzien van een zitgelegenheid, waar nodig met informatie.  Daarvoor is in het verhoogde deel van het zitelement een informatiepaneel vlak geïntegreerd. De palissades weerhouden bezoekers het gebied verder te betreden, terwijl volwassenen en kinderen er wel goed rondom kunnen kijken. In een zelfde stijl is een standaard overstapje gemaakt zodat de afrasteringen in het gebeid voor recreanten geen belemmering vormen.

Verborgen wildarena's
In het gebied bevinden zich twee wildarena’s die zich met hun grillige contour en uitvoering onopvallend voegen in het natuurlijke profiel van het aangrenzende struweel. Ze zijn als het ware een verlengde van het struikgewas, waarin wandelaars zich kunnen verstoppen. Veilig en beschut hebben ze hier zicht op vogels en grote grazers.

Spelen op het Zwemvlot
Ook het Grevelingenmeer is voorzien van een bijzonder inrichtingselement: midden op het veilige deel van het water drijft een groot zwemvlot in de vorm van een tarbot, een hier veel voorkomende vis. Het zwemvlot biedt zwemmers een leuke speelplek op het water. De verhoogde staart doet dienst als bankje of springplank.