Reizigers in Het Groene Woud

Project
Reizigers in Het Groene Woud
Locatie
Provincie Brabant
Opdrachtgever
Centrum Beeldende Kunst ís-Hertogenbosch
Jaar ontwerp
2010

Het Groene Woud vormt het ‘groene hart’ van Brabantstad, het stedennetwerk Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Voor 2018Brabant is Het Groene Woud zowel organisatorisch als landschappelijk een belangrijke verbindende factor. Binnen het gebied zijn tal van ondernemers en organisaties actief. Het wordt bovendien gekenmerkt door talrijke bottom-up initiatieven en een breed aanbod aan culturele en recreatieve mogelijkheden. Van intrigerende landkunstwerken tot smakelijke streekproducten, van adembenemende ballonvaarten tot fluisterstille vennen.

Toch zijn veel inwoners van de stad ’s-Hertogenbosch zich nog niet bewust van deze rijkdom in hun nabijheid. Juist deze onbekendheid was aanleiding voor het uitschrijven van een kunstopdracht met als doel de mentale toegankelijkheid van Het Groene Woud te vergroten. ‘Mentale toegankelijkheid’ kan hier worden opgevat als de manier waarop (potentiële) bezoekers benaderd, onthaald en geïnformeerd worden.

Projectvoorstel
Het projectvoorstel bestaat uit een ludiek publieksonderzoek onder een groep inwoners van ’s-Hertogenbosch. Zij zijn de ‘reizigers in Het Groene Woud’. De uitkomsten van het onderzoek kunnen zowel worden gebruikt voor het verbeteren van de algehele communicatie en communicatiemiddelen omtrent Het Groene Woud als voor fysieke ingrepen in het landschap zelf.
Een groep van ca. 16 reizigers wordt uitgenodigd een jaar lang Het Groene Woud te verkennen en wordt door ons gevolgd in al hun bewegingen en belevingen. Het meegegeven budget van 150,- euro is vrij te besteden. Kopen zij een fiets, een hond, een camera of GPS en geven ze daarmee informatie over mobiliteitsvoorkeuren, bestemmingen, routes en actieradius? Of gaat het op aan koffie en ijs en ontdekken we daardoor de beste terrassen langs de mooiste routes? Worden nieuwe bestemmingen ontdekt en blijken populaire bestemmingen slecht bereikbaar? Al deze waardevolle, deels subjectieve  informatie kan worden ingezet om de mentale maar ook fysieke toegankelijkheid van Het Groene Woud te verbeteren. De reizen en reisbelevingen worden in kaart en beeld gebracht op een tentoonstelling en dienen daarna als input voor allerlei mogelijke ontwikkelingen omtrent Het Groene Woud.

Vervolg
Het projectvoorstel is nog niet gerealiseerd en wij staan open voor verdere uitwerking van de ideeën. Eenzelfde proces zou bijvoorbeeld ook vanuit een andere gemeente kunnen plaatsvinden. Belangrijkste doel is dat er een aantrekkelijk en herkenbaar beeld van Het Groene Woud ontstaat en dat de communicatie wordt versterkt en verlevendigd. Het Groene Woud kan zo van hoofd tot voeten gaan leven bij bewoners en bezoekers.