Griftpark Utrecht

Project
Griftpark Utrecht
Locatie
Utrecht
Opdrachtgever
Ingenieursbureau Utrecht
Jaar ontwerp
1997
I.s.m.
Han Beumer, Leon Emmen, Frank van Vliet
Jaar realisatie
1998

Het ontwerp voor het Griftpark kent een lange en bewogen geschiedenis. Nadat de gebouwen van de voormalige gasfabriek in de jaren zestig waren gesloopt, ontspon zich een discussie over de toekomstige bestemming van het terrein. De bewoners van Utrecht Noordoost spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van het programma, de realisatie en het onderhoud. Het ontwerp van het park richt zich op het gebruik als wijkpark maar heeft een stedelijke uitstraling en aantrekkingskracht.

Het park ligt door de aangebrachte leeflaag hoger dan de omgeving. In de groene taluds zijn hellingbanen en trappen aangebracht. Het maaiveld heeft een patroon van witte lijnen en hagen. Architectonische elementen zoals bruggen, meubilair en de cascade waren bij de aanleg van het park beeldbepalend. Het Griftpark behoort inmiddels tot de top 5 van de best bezochte parken in Nederland.