Markeringen langs de Rotte

Project
Markeringen langs de Rotte
Locatie
van Moerkapelle tot Rotterdam
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, Recreatieschap Rottemeren
Jaar ontwerp
2020
I.s.m.
Raakvlak ontwerp&communicatie
Uitvoering
Sign-Partners
Jaar realisatie
2020

Het eeuwenoude veenriviertje De Rotte vormt de ruggengraat van Landschapspark De Rotte. Het gebied ligt in de gemeenten  Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Het bestaat uit verschillende deelgebieden met elk een eigen karakter en gebruik.
Het waterrijke gebied telt talloze recreatieve voorzieningen, (cultuur)historisch waardevolle plekken en interessante natuur. Van oorsprong tot dam, van buitengebied tot binnenstad, bieden een veertiental markeringen langs het bijna 20 kilometer lange riviertje bezoekers verhalen over deze bijzondere plekken in binnen- als buitenstedelijk gebied als ze de route langs de Rotte wandelen en fietsen of verblijven. Ze dragen er aan bij dat bezoekers het gebied beter leren kennen en gaan beleven.  
Op verzoek van Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Rotterdam hebben Blom&Moors i.s.m. Raakvlak ontwerp & communicatie markeringen ontworpen.

Vormgeving en detaillering
De markeringen worden uitgevoerd als slanke rechtopstaande elementen met een stevige sokkel en aan beide zijden panelen die informatie bieden.
Aan de A-zijde, ofwel kaartzijde, zie je een kaart van de Rotte, waarop is aangegeven waar je op dat moment bent. Een kilometeraanduiding duidt de afstanden van de belangrijkste oversteken zoals bruggen en pontjes. Ook de molens, de verlaten en de belangrijkste namen van de  omliggende dorpen en stadsdelen zijn ter oriëntatie opgenomen.
Aan de B-zijde, ofwel informatiezijde, lees je meer over de plek waar je bent en krijg je door middel van tekst en beeld (foto's, kaarten) informatie over kleurrijke verhalen uit de geschiedenis. Hiervan zijn 14 varianten ontwikkeld.
De sokkel is aan beide zijden voorzien van een waterpatroon, een van de huisstijlkenmerken van de reeks nieuwe elementen in het gebied.

Een samenhangende reeks
De markeringen maken deel uit van een reeks objecten t.b.v. bewegwijzering en informatievoorzieningen voor Landschapspark De Rotte. In de nabije toekomst zullen deze elementen in dezelfde beeldtaal en met hetzelfde kleurpalet als de markeringen worden gerealiseerd.

Zie ook Bewegwijzeringssyteem Rottemeren
.