Podium Casinotuin

Project
Podium Casinotuin
Locatie
's-Hertogenbosch
Opdrachtgever
Vereniging Sociƫteit Casino
Jaar ontwerp
2016-2017
I.s.m.
Struyk Verwo Infra (materiaalproeven)

Vereniging Sociëteit Casino (VSC) is een actieve vereniging die al 175 jaar het culturele leven in Den Bosch ondersteunt. Als stimulans heeft VSC het initiatief genomen om de gemeente 's-Hertogenbosch een podium cadeau te doen, een podium waarop zowel spontane als geplande voorstellingen kunnen worden gehouden, door gezelschappen, groepen of individuen, van alle leeftijden. Ook mag het podium als afspreekplek fungeren voor de vele voorbijgangers die de Casinotuin als looproute gebruiken tussen de binnenstad en de nieuwe parkeergarage.
Om de rust en leegte in de Casinotuin te bewaren is in 2018 alsnog besloten het podium niet te realiseren.

Concept
Het podium is vormgegeven als een licht opgetild horizontaal vlak waarop iemand als het ware in de ’spotlight’ staat. Het lijkt haast te zweven. De vloer is licht van kleur, als een natuurlijke lichtplek tussen de bomen, waartoe mensen zich automatisch aangetrokken voelen. De uitvoering heeft een zekere sobere elegantie door de toepassing van een anekdotische grafische voorstelling in beton.

Oude luister
In 1828 werd de Sociëteit Casino opgericht. In het herenhuis met tuin aan de Papenhulst werden bals, spel- en muziekavonden georganiseerd. De tuin achter het huis werd begrensd door de Binnendieze. Vanaf 1870 kon de Sociëteit Casino de tuin uitbreiden met de voormalige 'waschbleek'. Vanaf toen heette de tuin de Casinotuin. Uit bronnen blijkt dat vanaf die tijd in de Casinotuin een achthoekige 'muziek-kiosque' beschikbaar was voor muziekvoorstellingen en kleine toneelstukken.

Eigentijds ontwerp
Het podium refereert op eigentijdse wijze aan het verleden van de sociëteit en haar activiteiten. Het vlak bestaat uit 4 platen beton en een betonnen trede die uitnodigt het podium te betreden. In het oppervlak wordt door middel van een speciale betontechniek (graphic concrete) een afbeelding zichtbaar gemaakt. Op de afbeelding, een foto van begin 20ste eeuw, is de voormalige muziekkiosk te zien, ook in die tijd al omringd door grote bomen. Op de voorgrond staan enkele tafels, de stoelen leunen er schuin tegen aan, in afwachting van een nieuwe voorstelling op een mooie zomerse namiddag. In de rechter benedenhoek een man met hoge hoed die met zijn fiets een kijkje komt nemen. Het is precies die terloopse sfeer die we voor het podium voor ogen hadden, als een uitnodiging om ook even een kijkje te komen nemen, of er spontaan iets te gaan doen.