Brug Heiloo-Egelshoek

Project
Brug Heiloo-Egelshoek
Locatie
Heiloo
Opdrachtgever
Bureau Alle Hosper
Jaar ontwerp
1998

Op de overgang van strandwal en strandvlakte is de nieuwe wijk Egelshoek aan de rand van Heilooër bos aangelegd. Centraal in deze wijk ligt een parkstrook met elzen en een open ruimte met een vijver. De rechthoekige waterpartij wordt omsloten door een strakke rand. Het water heeft een hoog en een laag peil, gescheiden door een houten damwand met metalen looproosters. Binnen de vijverrand bevindt zich een bloemeneiland en het water wordt doorsneden door een doorgaande langzaamverkeerroute.

Een brug voor fietsers en voetgangers verbindt de rand van de vijver met het bloemeneiland over het hoge en lage water. Hierbij kruist de brug de damwand. De brug is de ontmoetingsplek van de wijk. De brug is uitgevoerd in staal. Het brugdek is recht en gesloten boven het hoge water, gekromd en open boven het lage water. De leuning is juist open boven het hoge water en gesloten boven het lage water. De leggers van de brugleuning zijn uitgevoerd in cumaru (FSC).